Salesianes Sarrià Té el seu punt

Totes les escoles salesianes d’Espanya han iniciat una campanya unificada per donar a conèixer i mostrar com són els seus centres educatius.

Al país hi ha un total de 40 escoles salesianes 3 de les quals es troben a Catalunya. A Barcelona trobem Salesianes Sarrià, la nostra, i Salesianes Sepúlveda i a Terrassa, Salesianes Terrassa.

L’estil educatiu de totes les escoles salesianes suposa:

  • Desenvolupar positivament les forces interiors de la persona.
  • Crear un ambient positiu que estimuli, sostingui i desenvolupi el gust pel que està bé.
  • Ser presents en la vida dels infants i joves.
  • Projectar respostes noves i creatives als reptes que plantegen els canvis socials dels joves i de l’entorn de les diferents plataformes educatives.
  • Projectar nous horitzons d’acció com a resposta a les exigències d’un centre educatiu obert als projectes i necessitats de la zona.