Sistema Intern d’Informació

L’Escola Santa Dorotea Salesianes Sarrià posa en funcionament un Sistema Intern d’Informació adaptat a la regulació actual (Llei 2/2023, de 20 de febrer). 

Es tracta d’un mitjà a través del qual es pot fer arribar a l’escola la denúncia de fets que puguin ser delictius, constitutius d’una infracció administrativa, d’un incompliment de la legislació vigent o de la normativa interna; establint com a finalitat de la norma la de protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en aquesta.

És per tot plegat que la direcció de l’escola activa aquest sistema d’informació, que permet l’anonimat, i que es troba a disposició de tot el personal, alumnat, famílies, clients i col·laboradors que puguin tenir coneixement d’algun d’aquests fets.

El Sistema Intern d’informació contempla diferents vies de comunicació:

-De manera digital:

        . Formulari web (aquest instrument permet la denúncia anònima).

        . Correu electrònic a  SII.Sarria@salesianes.org  (model de document)

-De manera oral: Sol·licitant cita o entrevista presencial amb el responsable d’aquest Sistema Intern d’Informació.

IMPORTANT: Si la vostra consulta, queixa o suggeriment no està relacionada amb infraccions o incompliments de la normativa vigent, si us plau, feu servir qualsevol dels altres canals d’atenció, comunicació i informació habituals.

A la nostra escola, vetllem pel compliment normatiu i el comportament ètic i,  en coherència amb el nostre Projecte Educatiu i la legislació vigent, l’obertura d’aquest canal referma el compromís de tots els que formem part de l’escola Santa Dorotea per desenvolupar la nostra activitat amb els valors ètics i d’integritat que defineixen la nostra cultura corporativa.

Teniu a la vostra disposició els següents documents informatius: