Consell escolar

Director

José Rubia Nuñez

Representants de la titularitat

Conchita Tijero Abad

Patricia Pueyo Pérez

Isabel Pérez Sanz

Representants del professorat

Gerard Cruz Massagué

Emma Ribé Tarín

Vanessa Navarro Sánchez

Victor Bulet Sagrera

Representants de pares i mares

Eduardo Viondi Conde

Gemma Rodríguez Barrena

Jordi Parés Gaset

Representants de l'alumnat

Elena Fortuny Costa

Martina Serra Ferraz

Representant del PAS

Xavi Amatria Resano

Representant de l'AFA

Guillermo Durán Vicens

Representant municipal

Miquel Guilanya Zorraquino