Consell escolar

President del consell

José Rubia

Representants de la titularitat

José Rubia

Elsa Franco

Isabel Pérez

Representants dels mestres

Gerard Cruz

Emma Ribé

Vanessa Navarro

Victor Bulet

Eva Mª Sánchez

Representants dels pares i mares d'alumnes

Eduardo Viondi

Gemma Rodríguez

Jordi Parés

Eduard Llorens

AFA

Representants de l'alumnat

__

__

Representant del PAS

Victòria Coll