Projecte solidari

PAÍS: Índia
ESTAT: Kerala
DISTRICTE: Idukki
LOCALITAT: Kanakakkannu, una zona muntanyosa d’ Idukki, formada per una àrea forestal immensa que va ser entregada als agricultors.
Objectiu principal del projecte: Millora de la productivitat agrícola contribuint a la millora de les condicions de vida de 150 famílies de petits agricultors de Kanakakkunnu que van ser afectades greument per les inundacions de l’any 2018.

Què volem aconseguir: 

  • Millorar la fertilitat i la salut del sòl.
  • Millorar la producció de cultius alimentaris, espècies, cafè i cacau.
  • Evitar el ressorgiment d’agroquímics perillosos en el sistema de producció de cultius.
  • Assegurar preus superiors per als productors.

Activitats a realitzar:

  • Capacitació de mètodes per a la millora de la fertilitat del sòl.
  • Distribució de llavors a les famílies per deduir la càrrega financera del cultiu.
  • Capacitat en la preparació de vemi-compost, biopesticides i fertilitzants.
  • Recolzament financer per iniciar activitats generadores d’ingressos.
  • Construcció de 30 tanques per recollir aigua de pluja amb una capacitat de 30.000 litres cadascuna.

Durant el curs es faran diverses accions solidàries per aconseguir aportacions pel projecte.