Projecte solidari

PAÍS: R.D. Congo
ZONA:  Alto Katanga 
Objectiu principal del projecte: Construir una escola de secundària i d’FP per contribuir a que  els joves  puguin  accedir a estudis superiors i professionals. D’aquesta manera es contribueix al seu empoderament i a la sortida dels cercles de la pobresa.

 El lema d’enguany és: El futur està per arribar, fem-lo possible.

VALORS A TREBALLAR: EMPATIA, SOLIDARITAT I  GENEROSITAT.

  • Ajudar els nostres alumnes a créixer en la solidaritat  per poder col·laborar  
  • Sensibilitzar els alumnes a partir dels Bon Dia i en altres moments en què es vegi convenient al llarg del dia, la importància de ser solidaris entre nosaltres, de saber compartir el que tenim.

Durant el curs es faran diverses accions solidàries per aconseguir aportacions pel projecte.