Equip directiu

Miquel Gil

Titular

miquel.gil@salesianas.org

José Rubia

Director general

jose.rubia@salesianas.org

Carme Sabé

Coordinadora del Departament de Pastoral

carme.sabe@salesianas.org

Vanessa Navarro

Cap d’Estudis d’Infantil i Primària

vanessa.navarro@salesianas.org

Anna Viladrich

Cap d’Estudis d’ESO

anna.viladrich@salesianas.org