Equip directiu

Isabel Pérez

Directora de la Comunitat

isabel.perez@salesianes.org

José Rubia

Titular i director general

jose.rubia@salesianes.org

Isabel Muntalt

Cap de l’equip de Pastoral

isabel.muntalt@salesianes.org

Vanessa Navarro

Cap d’Estudis d’Infantil i Primària

vanessa.navarro@salesianes.org

Gerard Cruz

Cap d’Estudis d’ESO

gerard.cruz@salesianes.org

Patricia Pueyo

Cap d’Orientació Psicopedagògica

patricia.pueyo@salesianes.org

Victòria Coll

Administradora

victoria.coll@salesianes.org