Acció pastoral

La Pastoral de l’escola Salesiana té com a objectiu assegurar l’assistència d’activitats específiques pastorals però, sobretot, garantir que el plantejament i tota l’acció educativa, dins les aules o en el temps lleure, responguin a valors i criteris evangèlics.

L’escola desenvolupa la proposta pastoral sobre tres pilars:

1. Concreció curricular de totes les assignatures i per tot l’alumnat:

Tot aprenentatge està reflexionat en clau humano – cristiana segons l’estil salesià. Partint de la base que els valors i el creixement personal dels alumnes són un dels objectius preferents de la nostra esc

2. Proposta Educativa-Pastoral per tot l’alumnat:

Facilita l’experiència de valors significatius com: gratuïtat, interioritat, sentit de la vida, solidaritat, admiració, festa, alegria, respecte, sentit crític, apertura a la transcendència…

Aquesta transmissió de valors està implícita en el dia a dia i present a qualsevol activitat del centre:

 • En les relacions quotidianes
 • A l’hora del pati
 • A la classe
 • A les extraescolars
 • Als bons dies
 • En les celebracions
 • En les experiències d’interiorització
 • En activitats de sensibilització social
 • En les convivències
 • En el Pla d’acció tutorial

3. Pastoral per les persones identificades amb la proposta cristiana:

Oferim propostes pastorals que afavoreixen el creixement en la fe i l’experiència de comunitat cristiana:

 • Grups de fe.
 • Celebracions de la Paraula.
 • Celebracions de l’Eucaristia.
 • Convivències d’un dia o un cap de setmana.
 • Campaments, juntament amb els salesians.
 • Formació pels educadors/es.

Per vetllar i animar totes les tasques, tenim un equip d’animació Pastoral format per mestres de l’escola i per representants dels alumnes de cada curs.

Aquest equip prepara diferents tasques amb l’objectiu d’aprofundir els valors humans i cristians.

Cada any es parteix d’un lema i, a partir d’aquest, totes les campanyes, activitats i propostes que es realitzen hi van relacionades.

L’equip de Pastoral es basa amb el que deia Don Bosco, fundador de les escoles salesianes:

L’EDUCACIÓ ÉS COSA DEL COR: ESTIMAR ALS JOVES I QUE ES SENTIN ESTIMATS.