Educació Secundària

Una educació per a totes i tots, basada en el treball cooperatiu i les metodologies més innovadores. Així fomentem el desenvolupament de les competències clau i el potencial de cada estudiant.

Continuem amb la mateixa filosofia que a Infantil i Primària, proposant projectes variats i motivadors. Cada estudiant aprèn el que necessita de manera natural, intuïtiva i respectant el seu ritme i les seves preferències.
A 4t ESO, acompanyem l’estudiant en el seu procés d’orientació acadèmica i professional, oferint-li la possibilitat de seguir la seva formació al nostre centre adscrit, Salesians de Sarrià.

HORARIS D’ESO:

Dilluns, dimarts i dijous: de 8:30 a 14 h i de 15 a 17 h.

Dimecres: de 8:30 a 13 h i de 15 a 17 h.

Divendres: de 8:30 a 14 h.

Metodologies actives

Creativitat, treball cooperatiu, mapes mentals, aprenentatge basat en projectes, aprenentatge significatiu.

Multilingüisme

Batxillerat Dual, classes 100% en anglès amb el mètode integral AMCO, Physical education, Science bits, proves Cambridge, intercanvis lingüístics, auxiliar de conversa.

Docència compartida

Grups flexibles i reduïts, codocències, desdoblaments d’àrees i tutories amb reducció d’alumnes.

Tecnologia a les aules

Ús de chromebooks, pissarres digitals i projectors.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Inclusió

Atenció a cada alumne segons la seva individualitat, equip psicopedagògic propi amb orientació acadèmica.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per tal d’identificar-les, expressar-les i viure-les de manera positiva.

Projectes d’aprenentatge-servei

Apleguen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. Un projecte educatiu amb utilitat social.

Robòtica

Eina d’aprenentatge multidisciplinari que desperta l’interès dels joves per a la investigació, la resolució de problemes i la ciència.

Activitats intercicles

Mestres per un dia, enquestes a alumnes d’altres etapes, exposició de continguts, activitats lúdiques i tallers, setmana de la Ciència.