Educació Infantil

Des d’educació Infantil (3 a 6 anys) la nostra premissa és que l’alumnat esdevingui protagonista actiu dels seu propi aprenentatge.

Per aquest motiu oferim un aprenentatge globalitzat, establint relacions entre les continguts que es treballen respectant els ritmes vitals de l’infant.

Per afavorir aquest desenvolupament treballem partint dels interessos i experiències dels nostres alumnes i ho fem d’una manera vivencial, experimental i significativa on ells són el protagonistes dels seus propis aprenentatges.

Aquests aprenentatges es duen a terme a partir del plantejament de reptes, de la seva curiositat, la motivació, del joc i el moviment, molt important en aquesta etapa.

Mitjançant activitats on es treballa l’estructura del pensament, el llenguatge i l’expressió oral, la introducció a una nova llengua, el treball autònom i cooperatiu, la convivència i el respecte. Les mestres acompanyen en el procés, creant, ajudant, animant i reforçant positivament les seves fites, tot , en un entorn tranquil i acollidor.

HORARI D’EDUCACIÓ INFANTIL:

De 8:45 h. a 12:30 h.

De 14:30 h. a 16:45 h.

Metodologies actives

Creativitat, treball cooperatiu, experimentació, aprenentatge basat en projectes, mapes mentals.

Capacitats i competències

De forma transversal per tal que els alumnes les potenciïn.

Docència compartida

Eina d’atenció personalitzada, de flexibilitat organitzativa i de treball en equip.

Multilingüisme

5 Classes 100% en anglès. Mètode integral per aprendre de manera natural i progressiva (AMCO). 4 h d’anglès i 1 h motor skills. Auxiliar de conversa.

Sostenibilitat

Hort escolar, hàbits saludables, alimentació sana i equilibrada.

Tecnologia a les aules

Ús de pissarres digitals i projectors com a recolzament a les activitats, si s’escau.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per prendre consciència de les pròpies i de les dels altres.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Inclusió

Atenció a cada infant segons la seva individualitat amb equip psicopedagògic propi.

Piscina

L’activitat de piscina es realitza en horari escolar a tota l’etapa.

Robòtica

Amb el NEXT treballem aspectes de lògica, orientació espacial, construcció i resolució de problemes.

Projecte Matemàtiques EMAT

El joc és la base de l’aprenentatge, es parteix de la manipulació, l’observació i les situacions quotidianes.

Ambients

Espais definits on els nens/es realitzen diferents activitats d’aprenentatge no dirigides però supervisades per la mestra.

Sensibilització musical

Treball dels ritmes, cançons populars, danses, la qualitat del so.