Grups de fe

Un espai per parlar de les inquietuds dels nois i noies, dels seus interrogants…del que viuen.

Per a créixer com a persones, l’escola Salesiana ens ofereix un itinerari d’educació en la fe.
GRUPS AMICS (de 5è EP a 2n d’ESO)
GRUPS FOC (3r i 4t d’ESO)

OBJECTIUS

Aprendre a ser, fer, conèixer i conviure, tenint com a referència l’Evangeli.

METODOLOGIA
  • Experiencial, activa, participativa, grupal i creativa.
  • Grups guiats per un animador/a.
  • Espai obert de per a la reflexió i compartir inquietuds, experiències, educació en valors i educació en la fe, mitjançant jocs i dinàmiques de grup.
QUAN ENS TROBEM?

Ens trobem a l’escola, de 13 a 14 h un dia a la setmana, des del mes d’octubre al mes de juny.

QUÈ MÉS FEM?
  • Dia de convivència a l’escola.
  • Sortida d’un dia o cap de setmana, amb altres escoles salesianes.
  • Campaments d’estiu.
  • Participació un cop al mes a l’Eucaristia de la Parròquia Salesians.
PREU

Quota anual 10 € (material, convivències i altres despeses). El pagament es domiciliarà en el rebut de l’escola.
(*Els nois i noies de 5è tenen l’oportunitat d’assistir a Grups, com a prova, durant un mes.)