Equip de pastoral

Educació Infantil, Primària i Secundària

Carme Sabé

Cap de l’Equip de Pastoral

Laura Benedito

Educació Infantil

Susana Pérez

Educació Primària

Ana Barrenechea

Educació Secundària

Isabel Muntalt

Educació Secundària

Elsa Franco

Educació Secundària