Educació Primària

A Educació Primària (6 i 12 anys) ens proposem que els nostres alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats pròpies, que siguin capaços de ser crítics, de compartir, de cooperar amb els seus iguals i i d’adaptar-se a l’entorn social proper basant-se en la solidaritat i el respecte.

Volem aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en que estan creixent. Posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu.

A Primària i, seguint amb la mateixa línia que a Infantil, treballem amb metodologies innovadores i projectes diversos.

L’objectiu és que cada alumne assoleixi els coneixements i les competències necessàries de forma natural, intuïtiva i tenint en compte les seves individualitats.

HORARI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

De 8:55 h. a 13 h.

De 15 h. a 16:55 h.

Metodologies actives

Creativitat, treball cooperatiu, mapes mentals, aprenentatge basat en projectes, aprenentatge significatiu tenint en compte les habilitats múltiples.

Multilingüisme

Classes 100% en anglès. Mètode integral per aprendre de manera natural i progressiva (AMCO). Natural science. Chess. Alemany. Auxiliar de conversa. Proves de Cambridge.

Docència compartida

Eina d’atenció personalitzada, de flexibilitat organitzativa i de treball en equip.

Capacitats i competències

De forma transversal per tal que els alumnes les potenciïn.

Sostenibilitat

Hort escolar, hàbits saludables, alimentació sana i equilibrada. Projecte Embolcalls sostenibles.

Tecnologia a les aules

Ús de chromebooks, tauletes, pissarres digitals, projectors.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per prendre consciència de les pròpies i de les dels altres.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Inclusió

Atenció a cada infant segons la seva individualitat amb equip psicopedagògic propi.

Projecte Matemàtiques EMAT

El joc és la base de l’aprenentatge, es parteix de la manipulació, l’observació i les situacions quotidianes.

Robòtica

Amb el KUBO treballen aspectes de lògica, orientació espacial, construcció i resolució de problemes.

Sensibilització musical

Ukelele, treball dels ritmes, cançons populars, danses.