Equips de coordinació

Educació Infantil y Primària

Vanessa Navarro

Cap d’Estudis

Gemma Rodríguez

Educació Infantil

Marta Garrote

Cicle Inicial

Marta Buil

Cicle Mitjà

Mireia Grases

Cicle Superior

Educació Secundària

Gerard Cruz

Cap d’Estudis

Sílvia García

Primer cicle

Albert Costan

Segon cicle