Equips de coordinació

Educació Infantil y Primària

Vanessa Navarro

Cap d’Estudis

Ana Gállego

Educació Infantil

Neus Cabo

Cicle Inicial

Marta Buil

Cicle Mitjà

Albert Costán

Cicle Superior

Educació Secundària

Anna Viladrich

Cap d’Estudis

Pilar Roda

Primer cicle

Víctor Bulet

Segon cicle