Interioritat

OBJECTIUS

– Educar en el silenci i en la interioritat.

– Afavorir l’autoconeixement personal, a fi de millorar la relació amb un mateix, amb els altres, amb la natura i amb Déu. 

Saber mirar cap al seu interior, proporcionant-li les eines i condicions necessàries perquè aprengui i desenvolupi la capacitat de reflexionar, estimar-se i interaccionar amb els altres d’una manera respectuosa, acollidora i complementària. 

– Ajudar cada noi i noia a conèixer-se millor per tal de ser més feliç i adquirir  la capacitat de saber expressar allò que pensa, sent i viu: de fer-se preguntes i cercar respostes sobre els sentit de la vida, amb actitud positiva i des de la crítica constructiva. 

–  Possibilitar el descobriment de la dimensió espiritual del ser humà i el desig de transcendència amb una realitat universal de totes les persones.

CONTINGUTS

  • El silenci 
  • Relaxació, visualització, meditació.. 
  • Treball corporal.
  • Escolta de l’interior.
  • Integració emocional i autoconeixement.
  • Obertura a la transcendència.

METODOLOGIA

Es proposen diferents dinàmiques i activitats: espais de silenci, de reflexions, d’ interiorització,  moments de relaxació, de fantasia, de dansa…