Pastoral

Acció pastoral

Lema

Projecte solidari

Grups de fe