Altres idiomes

Com a escola multilingüe, incorporem en el nostre projecte educatiu, a més del Català, el Castellà i l’Anglès, altres llengües per tal de que el nostre alumnat s’iniciï en el seu aprenentatge.

Treballem:

ALEMANY: com a complementària a 5è i 6è de Primària.

FRANCÈS: com a optativa de 1r a 4t d’ESO.