Proves d’avaluació a EP i ESO

Els darrers dies s’han dut a terme a l’escola les proves que organitza la Generalitat de Catalunya per tal d’avaluar els i les alumnes de l’ensenyament obligatori.

S’han realitzat les proves diagnòstiques a 4t de Primària i a 2n d’ESO, així com també les d’avaluació a 6è de Primària i 4t d’ESO.

Els darrers anys, els resultats de la nostra escola han estat molt bons i per sobre de la mitjana de les altres escoles de Catalunya.