I congrés sobre neurociència

El dia 3 de febrer va tenir lloc el I congrés de les escoles Salesianes a l’escola Santa Dorotea de Sarrià.

Aquest congrés “La neurociència té el seu punt” ha estat organitzat per les escoles Salesianes de Catalunya (Sarrià, Sepúlveda i Terrassa) i s’ha adreçat a totes aquelles persones que cerquin inspiració, formació i motivació per a comprendre què passa en el cervell en els processos d’aprenentatge i quin paper hi juguen les emocions.

L’educació és un camp en constant evolució on les noves recerques fan que tinguem una millor comprensió de com aprenem. En aquest sentit, la neuroeducació s’ha posicionat com una disciplina clau dins l’àmbit pedagògic, ajudant-nos a establir uns principis que puguin ser útils en la tasca educativa.

HORARI:

9:15 h: Salutació i benvinguda

9.20 h: Neuroeducació i Sistema Preventiu Salesià.

9.30 h a 11 h: Ponència a càrrec de Siro López “Creativitat i art”

11 h a 11.40 h: Esmorzar

11.45 h a 12.35 h: Compartim bones pràctiques dins les escoles Salesianes

12.45 h a 14 h: Ponència a càrrec de Carme Trinidad “Què vol dir aprendre pel nostre cervell?”

14 h: Tancament i comiat