Educar les emocions a l’escola

L’educació es basa en un aprenentatge que prepara nens i nenes per la vida. En aquest sentit, perquè un infant creixi i es desenvolupi en totes les seves dimensions, no n’hi ha prou amb els coneixements acadèmics. Per això, a la nostra escola s’ensenya a aprendre a afrontar les dificultats diàries, superar les frustracions,  la postura a adoptar davant d’una situació complexa i com expressar les emocions o saber reconèixer-les en els altres. Els aspectes emocionals juguen un paper essencial en la vida dels infants i constitueixen la condició necessària per a la formació de la seva personalitat.

Sentim emocions positives o negatives en funció de les nostres vivències i del nostre món interior. Educar les emocions és fonamental perquè d’aquesta manera els infants i adolescents aprenen a viure-les de manera positiva. I també, perquè aprenguin a ser resilients. L’alumnat ha d’anar treballant la capacitat d’anar trobant l’equilibri entre l’expressió de les seves emocions i la gestió de les mateixes.

Com es treballa?

A les etapes d’educació infantil i primària es treballen de manera específica les emocions a través del programa propi “Emociona’t”, que es du a  terme a l’hora de Formació Humana o Tutoria. Es plantegen un seguit d’activitats que són dinamitzades pel tutor/a i tenen per objectiu que tot allò que s’aprengui pugui servir pel dia a dia.  

A l’ESO, dins de la programació del PAT (Pla d’acció tutorial) existeix un eix didàctic orientat a treballar l’educació emocional. Per altra banda, es té especial cura del pas de primària a secundària; per això des de fa uns quants cursos cada alumne de primer d’ESO és tutoritzat per un alumne de 3r d’ESO. Es basa en la tutorització emocional entre iguals, des d’un punt de vista preventiu, que es centra en desenvolupar competències emocionals, sensibilització, empoderament, compromís individual i del grup classe com a element preventiu i dissuasiu de conductes negatives.

També es treballen els aspectes relacionats amb el món emocional en el dia a dia de l’escola, en el moment que sorgeix la necessitat o bé a arrel d’un conflicte, en diferents entorns (aula, pati, sortides, menjador…), en assemblees, en les entrevistes individuals entre l’alumnat i el tutor/a, o amb altres professionals (docents, equip d’assessorament psicopedagògic…). Així mateix, quan es produeix un conflicte es recorre sempre que es pot a la mediació, una forma de gestionar de manera positiva els conflictes. 

L’escola es caracteritza per tenir un tracte molt proper i familiar amb tota la comunitat, de manera que els professionals poden estar informats de fets o situacions que poden afectar l’alumnat i que requereixen un treball més profund en aquest àmbit. Així mateix, compta amb un equip d’assessorament psicopedagògic per tots aquells alumnes que ho necessitin. 

La dimensió emocional en temps de pandèmia

El curs passat, durant el temps de confinament domiciliari, els tutors i tutores de l’Escola van anar rebent algunes notícies tristes dels alumnes. Potser perquè havien perdut un familiar proper o perquè algun amic o familiar havia d’estar aïllat a casa o bé ingressat a l’hospital. En altres casos, determinats infants i adolescents estaven patint un confinament que els resultava difícil de gestionar emocionalment per la seva personalitat o situació de vulnerabilitat. En aquells moments, es va fer tot un esforç per poder acompanyar alumnat i famílies en una situació ben diferent de la que estàvem acostumats. Es va intentar salvar la distància física, la incertesa i el desconcert per poder arribar a ells de la manera més propera possible, mitjançant trucades telefòniques, correus electrònics o videoconferències en la mesura que requeria cada cas. El contacte es feia tant amb els mateixos alumnes, com amb les seves famílies, en funció de les necessitats.

Aquest curs 20-21 la tornada a l’escola ha estat especial i s’ha fet el possible per proporcionar una bona acollida als nens/es i adolescents, tractant les experiències viscudes i mirant de reforçar la seva capacitat d’afrontar-se a futures adversitats. S’han treballat de forma específica durant el primer trimestre activitats tutorials i dinàmiques per ajudar a l’alumnat a gestionar de la millor manera possible l’acceptació de la nova realitat, a tenir esperança davant la incertesa, a tenir seguretat davant la por i serenor davant l’angoixa; a més de reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat educativa, l’amistat i companyonia.

A les aules hi ha una gran diversitat de persones i de realitats;  s’estan respectant els ritmes de cadascú, les fortaleses i resistències per adaptar-se a la nova normalitat. És per això que aquest curs s’estan treballant emocions com la por, la incertesa, el dol, el sentiment de pertinença, les relacions socials i la resiliència.

L’alegria de créixer junts és el nostre lema, i reflecteix perfectament la importància que tenen les emocions al Santa Dorotea.