Proposta d’activitats extraescolars

A l’escola s’organitzen activitats extraescolars per a totes les etapes i edats amb la finalitat de vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu de l’escola.

Les activitats extraescolars que s’ofereixen als alumnes abarquen 3 àmbits: esportiu, artístic i lingüístic.

Objectius:

  • Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de manera optativa.
  • Assegurar l’atenció dels infants i joves tant a primera hora del matí com a la finalització de l’horari escolar, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  • Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

Més informació