Projecte comú: La Sostenibilitat

Cada trimestre treballem de forma transversal un projecte sobre un tema concret. Aquest primer trimestre de curs hem triat la sostenibilitat.

L’objectiu és sensibilitzar als/les alumnes de la importància que té tenir cura del nostre planeta i per treballar el valor del respecte i les actituds responsables vers la natura.

Tots els cursos han plantejat el tema des de vessants diferents per tal d’aprofundir -hi i poder anar avançant en els coneixements sobre aquest.

Murals, disfresses, eines digitals, activitats esportives, mindmaps, maquetes… i més tipus de propostes han estat útils per treballar en el nostre projecte.