Projecte: escriptors i escriptores

Durant la darrera setmana abans de les vacances de Setmana Santa, tota la Primària ha fet un gran projecte interdisciplinari i transversal sobre escriptors i escriptores.

Cada curs ha treballat uns autors o autores diferents, adaptats al seu nivell i als seus gustos.

L’escola s’ha omplert de llibres, narracions, contes i poemes. Alumnes a les aules, al pati i a qualsevol racó, han estat llegint i aprofundint en temes relacionats amb la literatura.

S’han treballat escriptors i escriptores catalans i estrangers com per exemple Joan Brossa, Beatrix Potter i Roser Capdevila, entre d’altres.

El nens i nenes han pogut realitzar diversos tipus d’activitats, jocs i tasques, amb dinàmiques cooperatives i recursos digitals.