Robòtica per a grans i petits

L’activitat de robòtica es treballa a totes les etapes. A Educació infantil tenen un primer contacte amb el NEXT i amb les tauletes fan les seves primeres passes en l’orientació espacial, construcció i resolució de problemes.

A Primària, a Cicle Inicial treballen amb el Kubo, que és un robot educatiu dissenyat per a que els nens i nenes aprenguin a programar sense necesitat d’utilitzar pantalles. A través d’experiències pràctiques i properes a la seva realitat, desenvoluparan el pensament computacional que podran aplicar a la programació.

A mesura que l’alumnat vagi avançant els cursos, tant a Primària com a ESO, anirà augmentant el nivell de dificultat i complexitat en la programació i construcció dels robots.