Projectes de final de curs!

A la nostra escola treballem per projectes en diferents moments del curs i en diferents àrees. Els nostres projectes interdiscplinars ens permeten treballar continguts i habilitats de forma diversa.

El treball per projectes parteix d’un tema que ha escollit l’alumnat o que el motiva d’una manera especial. A partir d’aquí aquest tema es treballa des de diferents àrees de l’escola, des de diferents punts de vista. 

Amb l’ús dels projectes interdisciplinaris, ajudem a activar el treball en grup, les competències comunicatives i la cooperació. Fem que l’alumne sigui el protagonista de l’aprenentatge. Motivem als nens i nenes a partir d’activitats didàctiques que surten de la rutina escolar i l’introduïm al mètode d’investigació científica.

Per exemple, aquesta darrera setmana de curs, els alumnes de 2n d’ESO realitza el projecte “Un tomb per la Barcelona romana i medieval”.

Un dels reptes d’aquest projecte és visitar el centre de Barcelona, el barri Gòtic, el Temple d’August, Santa Maria del Mar, la Plaça del Rei i la Plaça Sant Jaume i crear la millor ruta turística per descobrir la riquesa d’aquesta ciutat.