Natural Science a Primària

Dins del nostre projecte com a escola multilingüe, hem implementat l’àrea de Naturals en llengua anglesa.

A la nostra escola, els darrers anys, hem anat incorporant un seguit d’iniciatives multilingües: l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera (CLIL), el mètode AMCO (anglès), el taller de conversa, la incorporació del francès i l’alemany, les estades a l’estranger i el Programa dual a l’ESO. Treballem perquè els idiomes estrangers estiguin presents en el dia a dia dels alumnes de forma transversal i en escenaris diversos.

L’àrea de Natural Science n’és un exemple i l’alumnat de Primària aprèn continguts de les ciències de la naturalesa, en anglès, amb un mètode participatiu, pràctic i amè.