La formació integral, el nostre objectiu

A Educació Infantil tenim com a objectiu principal aconseguir una formació integral dels nostres nens i nenes, a partir del desenvolupament de les seves capacitats psicomotrius, cognitives, comunicatives i afectives.

Les àrees de coneixement que treballem són la descoberta d’un mateix, la descoberta de l’entorn natural i social i els llenguatges verbal, musical, plàstic i matemàtic.

Treballem amb diferents metodologies i projectes de forma integradora i transversal. Metodologies innovadores que faciliten l’aprenentatge de forma natural i intuïtiva, potenciant l’estimulació primerenca i les intel·ligències múltiples.