Grups AMICS i Grups FOC

A l’escola organitzem grups de fe a partir de Cicle Superior fins a 4t d’ESO.

És un espai per parlar de les inquietuds dels nois i noies, dels seus interrogants…del que viuen.

OBJECTIUS

Aprendre a ser, fer, conèixer i conviure, tenint com a referència l’Evangeli.

METODOLOGIA
  • Experiencial, activa, participativa, grupal i creativa.
  • Grups guiats per un animador/a.
  • Espai obert de per a la reflexió i compartir inquietuds, experiències, educació en valors i educació en la fe, mitjançant jocs i dinàmiques de grup.

Es realitzen moltes activitats, tangt en horari escolar com en temps de lleure.