Aprenem amb activitats intercicles

A la nostra escola, organitzem activitats intercicles per tal que els alumnes més grans formin part del procés d’aprenentatge del més petits, i a l’inrevés. Tots i totes surten guanyant ja que, grans i petits, adquireixen nous aprenentatges amb aquests intercanvis.

Durant aquest curs, entre d’altres activitats, els alumnes de Cicle Superior han fet experiments als nens i nenes d’Infantil i Primària, han representat obres de teatres del Taller de teatre, els alumnes d’ESO han ajudat als de 3r de Primària a conèixer com es treballa al laboratori i també han explicat diferents projectes de sostenibilitat a la resta de Primària.

També treballem amb l’apadrinament lector entre EP i Infantil, a les celebracions organitzem manualitats en les quals els més grans ajuden a fer-les als més petits… Creiem que el treball intercicles és una molt bona manera de potenciar, per una banda, la coneixença i convivència entre tot l’alumnat i, per altra, afavoreix l’aprenentatge significatiu de tots i totes.