Estades a l’estranger

Durant l’Educació Secundària Obligatòria i, dins del projecte de llengües que hi ha a l’escola, els alumnes poden realitzar diferentes estades a l’estranger.

En els darrers anys s’han dut a terme intercanvis amb escoles d’Alemanya així com també estades a l’estranger per a practicar la llengua anglesa.

L’objectiu d’aquestes estades és, per un banda, que els nostres nois i noies posin en pràctica la llengua estrangera que han estat aprenent durant cursos a l’escola i, per altra banda, convisquin amb joves d’altres països, i aprofundir d’aquesta manera en el seu idioma i conèixer les seves tradicions culturals.