Asegurança d’accidents

Des de l’escola es contracta una assegurança d’accidents complementària per la qual rebran assistència mèdica els alumnes que tinguin algun accident en l’àmbit escolar. També inclou els accidents que es puguin produir a totes les activitats organitzades per l’escola.
De forma addicional es tenen en compte algunes cobertures extraordinàries, com són l’assistència dental i el trencament d’ulleres.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerats tenen una assegurança del Ministeri de Treball i Afers Socials. A 3r curs s’assigna per primera vegada el NUSS, és a dir, el número de Seguretat Social que l’alumne tindrà sempre durant la seva vida laboral.