Admissions curs 22-23

Codi de Centre: 08004778

Nom del centre: Col·legi Santa Dorotea

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

El període de preinscripció oficial per a la preinscripció per al curs 2022-23 és:

  • INFANTIL i PRIMÀRIA: del 7 al 21 de març (ambdós inclosos).
  • SECUNDÀRIA: del 9 al 21 de març (ambdós inclosos).

La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a secretariasarria@salesianes.org, o al telèfon 932032892, i concertarem una cita per ajudar-vos en el procediment de preinscripció.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

Per fer-ne la preinscripció telemàtica cal seguir les següents indicacions:

1. Clicar Sol·licitud de preinscripció.

2. Obtenir l’idCAT Mòbil (en cas de no tenir-lo) clicant enllaç per donar-se d’alta, o en cas de dubte podeu consultar el següent vídeo explicatiu

3. Clicar en l’apartat Per internet / Ves-hi” un cop obtingut l’idCAT Mòbil.

4. Obtenir el número identificador de l’alumne/a clicant a RALC (si els alumnes que faran P3 no disposen de número identificador del RALC, deixar-ho en blanc).

5. En l’apartat de Plaça Sol·licitada de la sol·licitud de preinscripció, s’ha d’indicar el Codi de Centre 08004778 i el Nom del Centre Col·legi Santa Dorotea.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • Cal adjuntar a la sol·licitud digitalitzada mitjançant un escàner o una fotografia (escanejar abans que fotografiar) per ambdues cares la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.

  • Cal tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

  • Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

Documentació identificativa necessària:

-Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

-Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

-Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació:

-Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

-Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.

-Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne/a, mare, pare o germans.

-Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

DADES DE CONTACTE DE L'ESCOLA PER CONSULTES SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

E-mail de contacte:  secretariasarria@salesianas.org

Telèfon de contacte: 93 203 28 92

CITA PRÈVIA:

La preinscripció s’estableix com un procediment telemàtic, no és necessari que es faci cap gestió a l’escola presencialment.

En el cas excepcional de trobar-se amb alguna limitació tècnica que impossibiliti la presentació de la preinscripció, poden trucar a l’escola i concertarem una cita prèvia perquè disposin d’un ordinador del centre i el servei d’escaneig de documentació.

Telèfon per demanar cita prèvia: 93 203 28 92 (8:00h a 18:30h)

INFORME BAREM - RESOLTES RECLAMACIONS:

ALUMNAT EN LLISTA D'ESPERA

ALUMNAT ASSIGNAT A L'ESCOLA