Com treballem?

L’objectiu principal d’aquesta etapa (3 a 6 anys) és aconseguir una formació integral dels nostres nens i nenes, a partir del desenvolupament de les seves capacitats psicomotrius, cognitives, comunicatives i afectives.

Pretenem afavorir l’autonomia en els hàbits d’higiene, ordre i treball i potenciar el domini progressiu del llenguatge verbal que els permet conèixer i gaudir del món que els envolta, compartint i coeducant amb les famílies.

Les àrees de coneixement que treballem són la descoberta d’un mateix, la descoberta de l’entorn natural i social i els llenguatges verbal, musical, plàstic i matemàtic.

Treballem amb diferents metodologies i projectes de forma integradora i transversal. Metodologies innovadores que faciliten l’aprenentatge de forma natural i intuïtiva, potenciant l’estimulació primerenca i les intel·ligències múltiples.

HORARI D’EDUCACIÓ INFANTIL:

De 8:45 h. a 12:30 h.

De 14:30 h. a 16:45 h.

Metodologies actives

Creativitat, treball cooperatiu, experimentació, aprenentatge basat en projectes, mapes mentals, ambients.

Capacitats i competències

De forma transversal per tal que els alumnes les potenciïn.

Docència compartida

Eina d’atenció personalitzada, de flexibilitat organitzativa i de treball en equip.

Multilingüisme

5 Classes 100% en anglès. Mètode integral per aprendre de manera natural i progressiva (AMCO). 4 h d’anglès i 1 h motor skills. Auxiliar de conversa.

Sostenibilitat

Hort escolar, hàbits saludables, alimentació sana i equilibrada.

Tecnologia a les aules

Ús de tauletes, pissarres digitals, projectors.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per prendre consciència de les pròpies i de les dels altres.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Inclusió

Atenció a cada infant segons la seva individualitat amb equip psicopedagògic propi.

Estimulació primerenca

Passe de bits, audicions i programa físic-motor de gateig, arrossegament i braquiació.

Robòtica

Amb el NEXT treballem aspectes de lògica, orientació espacial, construcció i resolució de problemes.

Projecte Matemàtiques EMAT

El joc és la base de l’aprenentatge, es parteix de la manipulació, l’observació i les situacions quotidianes.

Sensibilització musical

Treball dels ritmes, cançons populars, danses, la qualitat del so.