Com treballem?

Etapa crucial per a l’aprenentatge i l’adquisició de processos de raonament, hàbits de treball i tècniques d’estudi.

Educació oberta a tothom on es treballen les diferents metodologies de treball cooperatiu, l’assoliment de les competències bàsiques i el creixement personal de l’alumnat.

Seguim la mateixa línia que a Infantil i Primària: treballem amb metodologies innovadores i projectes diversos.

Cada alumne-a assoleix els coneixements necessaris de forma natural, intuïtiva i tenint en compte les seves individualitats, tot activant i potenciant les intel·ligències múltiples.

A quart curs, es posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i s’ofereix preparació per a continuar la formació postobligatòria al nostre centre adscrit Salesians de Sarrià.

Metodologies actives

Mapes mentals, activitats dinàmiques i d’experimentació per fomentar l’aprenentatge significatiu tenint en compte les habilitats múltiples.

Docència compartida

Grups flexibles i reduïts, codocències, desdoblaments d’arees i tutories amb reducció d’alumnes.

Treball cooperatiu

Estratègia educativa en què els alumnes treballen junts en equip aconseguir una finalitat comuna.

Noves tecnologies

Implementació de chromebooks, pissarres digitals i projectors.

Educació en valors

Accions pastorals, interioritat, projecte solidari, celebracions.

Atenció a la diversitat

Atenció a cada alumne segons la seva individualitat, equip psicopedagògic propi amb orientació acadèmica.

Educació emocional

Aprenentatge de la regulació de les emocions per tal d’identificar-les, expressar-les i viure-les de manera positiva.

English project

Batxillerat Dual, classes 100% en anglès amb el mètode integral AMCO, Physical education i Science bits, proves Cambridge, intercanvis lingüístics, auxiliar de conversa.

Aprenentatge basat en projectes

A partir d’un tema a treballar en equip cooperatiu, se n’obté un producte final que s’haurà de defensar davant companys i professors.

Projectes d’aprenentatge-servei

Apleguen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. Un projecte educatiu amb utilitat social.

Activitats intercicles

Mestres per un dia, enquestes a alumnes d’altres etapes, exposició de continguts, activitats lúdiques i tallers, setmana de la Ciència.

Robòtica

Eina d’aprenentatge multidisciplinari que desperta l’interès dels joves per a la investigació, la resolució de problemes i la ciència.

Projecte català EngresCAT

Sorgeix de la necessitat d’apropar als nostres alumnes a un ús més funcional i lúdic de la llengua.